หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาง วัชรี ทองมี(ช่วยราชการกองช่าง)  
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  
ระดับ ชำนาญการ  
ฝ่าย กิจการพาณิชย์  
เบอร์โทรภายใน  
เบอร์มือถือ 089-845-3278