หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาย โชคชัย แสงสุกวาว  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  
ระดับ ชำนาญการ  
ฝ่าย ส่งเสริมสาธารณสุข  
เบอร์โทรภายใน 045-352-450  
เบอร์มือถือ 081-081-1669