หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาง อัมพิกา การดี  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ระดับ ชำนาญงาน  
ฝ่าย ส่งเสริมสาธารณสุข  
เบอร์โทรภายใน 1905  
เบอร์มือถือ 081-389-9559