หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาง นิมมลา สวัสดิ์พันธ์  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณะสุข  
ระดับ  
ฝ่าย ส่งเสริมสาธารณสุข  
เบอร์โทรภายใน 1907  
เบอร์มือถือ 081-256-5564