หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาง กานต์สิรี คำเสนาะ  
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล  
ระดับ ปฏิบัติการ  
ฝ่าย ส่งเสริมสาธารณสุข  
เบอร์โทรภายใน 1905  
เบอร์มือถือ 090-054-6452