หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาย ธีระพงษ์ แดนดี  
  THEERAPONG DANEDEE  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
ระดับ ชำนาญการ  
ฝ่าย ส่งเสริมสาธารณสุข  
เบอร์โทรภายใน 1905  
เบอร์มือถือ 085-768-5526