หน้าหลัก
ชื่อหรือสกุล
 
ชื่อ นาย จำนง อังคุระษี  
  JUMNONG ANGKURASI  
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน  
ระดับ ชำนาญการ  
ฝ่าย ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
เบอร์โทรภายใน 1904  
เบอร์มือถือ 089-948-0617